Bokproduktion

Exempel på monografier eller samarbeten med andra författare

Artiklar

Jag arbetar som frilansande författare och skriver militärhistoriska artiklar för tryckta och webbaserade publikationer, det sistnämnda i samarbete med Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Ämnena varierar från moderna västerländska tapperhetutmärkleser till romerska rikets rustningsindustri.

Föredrag/föreläsningar

Det har blivit ett drygt 100-tal populärvetenskapliga föredrag varav flertalet avhandlat resultaten från slagfältsarkeologiska insatser. Jag har också haft förmånen att få presentera ämnet i Tyskland, Belgien, Norge, Lettland, Ukraina, England, Finland, Italien, Japan, Litauen, Danmark, USA och Sydkorea.

Översättningar

Företaget arbetar kontinuerligt med översättningar och faktagranskningar av specialiserad militärhistorisk litteratur. Exempel på titlar är; Cochise, Geronimo och apachekrigen, Vietnamkriget 3. Belägringen av Khe Sanh, Det dödande skottet (prickskyttets historia).

 

Utställningar

BWK Consulting har anlitats av museer/besöksmål för att bidra med kunskap och högkvalitativa föremål vid utställningar med krigshistorisk inriktning. Vi kan även hjälpa till och skaffa licensfria vapen och annan utrustning vid uppförande av permanenta utställningar.

Tillsamans med sovjeterna under inspelning av SVT:s "Hitlers svenska soldater" 2017. Konsult rörande set dressing, uniformering, vapen och pyroteknik.

Medeltida krigare gestaltade i samarbete med personal från Arkeologerna och Borgholms slott. Utställning på slottet 2020.

Ovan ses en medlem i MACV-SOG, återskapad 2012 för att illustrera en artikel om amerikanska uniformer i Vietnam. Foto: Uffe Larssen

Gestaltad sovjetisk marin spetsnaz i Nordnorge (1944)inför ett dokumentärfilmsprojekt.

"Doglock"-pistoler, värja och parerdolk från utställning om Skånska kriget 1676-79 på Landskrona museum. Exempel på företagets föremål av museikvalitet.