Enskilt publicerat material:

1996. På spåret av Bromme i Saxtorp. Bulletin för arkeologisk forskning i Sydsverige. Nr. 1/1996.

 1997. Litiska studier – ett kraftfullt arkeologiskt verktyg. Skärvan. Nr. 1/97 (4 sidor)

1997. Neolitisk flintteknologi – i ett skånskt randområde. I Karsten, P. (red). Carpe Scaniam. Axplock ur Skånes förflutna. (24 sidor).

1999. Vikingatida flintverktyg. Utdrag ur avhandlingsarbete kring metalltida flintutnyttjande i västra Skåne. Bulletin för arkeologisk forskning i Sydsverige. Nr. 1/1999. (19 sidor)

2000. Tidigmesolitisk bosättning i sydvästra Småland. En komparativ studie över stenteknologi och regionala bosättningsmönster med utgångspunkt i en boplats från Hamneda. I Lagerås, P. (red). Arkeologi och paleoekologi i sydvästra Småland. Tio artiklar från Hamnedaprojektet. Riksantikvarieämbetet. Smålands Museum. Skrifter No. 24. (18 sidor)

2000. Flinta i sydvästra Skåne. En diakron studie av råmaterial, produktion och funktion med fokus på boplatsteknologi och metalltida flintutnyttjande. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8o, No. 33.  (192 sidor)

2000. Tidigneolitisk social och rituell organisation. Analys av 95 skivskrapor i ett depåfynd. I Högberg, A. (red). Artefakter. Arkeologiska ting. En bok om föremål ur ett arkeologiskt perspektiv. Kultur Malmö & Lunds Universitet. Report series No. 71. (10 sidor)

2000. Materialstudier av Skånes äldsta stenålder – Om tiden efter Bromme och tidigmesolitisk expansion i norra Skåne. I Ersgård, L. (red). Människors platser – tretton arkeologiska studier från UV. Riksantikvarieämbetet. Skrifter No. 31. (18 sidor)

2001. Funktionsanalys av flintverktyg med skäreggar samt spåndepå från Bökeberg III. I Karsten, P. Dansarna från Bökeberg. Om jakt, ritualer och inlandsbosättning vid jägarstenålderns slut. Riksantikvarieämbetet. Skrifter No 37. (6 sidor)

2001. Flint – a Scanian Hardware. Skånska spår – arkeologi längs Västkustbanan. National Heritage Board, Sweden. (171 sidor)

2003. Den uppskattade Kristianstadflintan. I Carlie, A. (red). Berättelser från Vaetland. En arkeologisk resa längs E22 i Skåne. Riksantikvarieämbetet & Regionmuseet Kristianstad. (4 sidor).

2004. Recension av avhandling, Olofsson, Anders: Pioneer settlement in the Mesolithic of Northern Sweden. I Fornvännen vol.4/04

2004. Slaget vid Landskrona 1677. Resultat från arkeologiska undersökningar av slagfältet vid Ylleshed. META 4/04.

2004. Slagfältsarkeologi i Skåne. Artefact, 2:2004.

2004. Hur det egentligen gick till när Skåne blev svenskt. Slagfältsarkeologi kan kasta nytt ljus över historiska sanningar. I Kulturmiljövård 2004/2. Riksantikvarieämbetet.

2006. Early Mesolithic flint economy in Northern Scania. A South Swedish settlement area without natural flint deposists. In Körlin, G. & Weisgerber, G (ed). Stone Age – Mining Age. Der Anschnitt. Zeitschrift fur kunst und kultur im bergbau. Beiheft 19. Bochum.

2006. Slagfältet. Om bataljen vid Landskrona 1677 och fynden från den första arkeologiska undersökningen av ett svenskt slagfält. Efron & Dotter. Saltsjö-Duvnäs. (146 sidor)

2006. Tidigmesolitiska fynd i Norra Skåne – resultat från sjöinventering i skogsmiljö. I Valentin Eriksen, B. (red). Stenalderstudier. Tidlig mesolitiske jaegere og samlere i Sydskandinavien. Jysk Arkaeologisk Selskab. Skrifter 55. Moesgaard.

2007. Stenåldersjägarna (red/förf.). Riksantikvarieämbetets förlag. Lund.

2007. Flinthantverket. I: Andersson, M. (red). Kustslättens mötesplatser. Riksantikvarieämbetets förlag. Stockholm.

2007. Judiskt motstånd under andra världskriget. Efron & Dotter. Saltsjö-Duvnäs. (295 sidor).

2007. Boplatsaktiviteter belysta genom flintstudier. Råmaterial, teknologi och funktion. I Artursson, M. (red). Vägar till Vaetland. En bronsålderbygd i Nordöstra Skåne 2300-500 f. Kr. Riksantikvarieämbetets Förlag. Stockholm.

2009. Uppdrag Stettin. Pennan & Svärdet. Tidskrift för svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, 10B.

2009. Battlefield research in Scania, Southern Sweden. Epic battles and small scale skirmishes in the scope of battlefield archaeology. I Meller, H/Literski, N (ed). Schlachtfeldarchäologie. Mitteldeutscher Archäologentag vom 09. bis 11. oktober 2008 in Halle (Saale). Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Museum für Vorgeschichte. Halle.  

2009. Arkivet i marken – arkeologi på Oravais slagfält. I Mickwitz, J. (red). Havet, minnet, slaget. Kriget 1808-1809. Forum Navales skriftserie , nr 33. Sagalunds musiestiftelse.

2011. Eine andere Zeit - ein anderer Krieg. Der letzte Flug eines Lancaster-Bombers und wie Forschung in Lützen verbindet. I Reichel,M. & Schuberth, I (red). Leben und Sterben auf dem Schlachtfeld von Lützen. Lützener Gespräch. Lützen & Göteborg.

2013. Slaget vid Örja. I Schmidt-Sabo, K. (red). UV Rapport 2013:68. Arkeologisk undersökning 2010. Örja 1:9. Riksantikvarieämbetet. Lund.

2013. Indianerna i Minnesota. Pennan & Svärdet. Tidsskrift för svenskt militärhistoriskt bibliotek, 4a.

2013. Den skånska gerillan. Pennan & Svärdet. Tidsskrift för svenskt militärhistoriskt bibliotek, 5b.

2014. Pansarslag under första världskriget. Pennan & Svärdet. Tidsskrift för svenskt militärhistoriskt bibliotek, 12A.

2015. Wien 1683. I Franksson, A. (red). Viktiga slag i världshistorien - och vad som hade hänt om andra sidan vunnit. Bokförlaget Semic.

2016. Kriget i Danmark . Strider, sabotage och stikkerlikvideringar 1940-1945. Informationsutvecklarna AB. Växjö.

2016. Vicksburg 1863 - spiken i kistan. I Franksson, A. (red). Militärhistoriens mest katastrofala nederlag - från Poltava 1709 till Afghanistan 1979. Bokförlaget Semic. 

2016. Jom Kippur - oktoberkriget 1973. I Franksson, A. (red). Militärhistoriens mest katastrofala nederlag - från Poltava 1709 till Afghanistan 1979. Bokförlaget Semic. 

2016. Finska krigsbedrifter under tre hundra år. Pennan & Svärdet. Tidsskrift för svenskt militärhistoriskt bibliotek.

2017. Dykare mot slagskepp - Alexandria 1941. I Franksson, A. (red). Spektakulära kommandoräder - från första världskriget till idag. Bokförlaget Semic. 

2018. Ut ur dimman. Lejonet från Lutzen och slagfältens arkeologi.I Nilsson, B. (red). Historielärarnas förenings årsskrift (HLFÅ).

2018. Motståndskampen i Norge och Danmark. I Franksson, A. (red). Norden under andra världskriget. Hotet från Hitler och Stalin. Bokförlaget Semic. Publicerat material i samarbete med andra författare:

1997. Karsten, P. & Knarrström, B. Norra Skåne – ett tidigmesolitiskt centrum? Ale Nr. 4/1996. (5 sidor)

1997. Andersson, M. & Knarrström, B. Pionjärer i Västskåne - senpaleolitiska fynd längs Västkustbanan. Ale Nr. 2/1997.

1997. Knarrström, B. & Kärrefors, D. Hamburg-, Ahrensburg- eller Maglemosekultur. Om några flintor från Ageröd och deras ursprung. Bulletin för arkeologisk forskning i Sydsverige. Nr. 1/1997. (4 sidor)

1997. Andersson, M., Karsten, P. Knarrström, B. & Svensson, M. Västkustbanan – I stenåldersdalen – De paleolitiska och mesolitiska fynden från förundersökningarna i Saxådalen. Bulletin för arkeologisk forskning i Sydsverige. Nr. 1/1997. (32 sidor)

1998. Karsten, P. Knarrström. B. Nya stenåldersfynd från norra Skåne – den första kvartsboplatsen. Ale Nr. 3/1998.

1998. Karsten, P, Knarrström, B. & Regnell, M. Forntida tecken – ett unikt ornerat yxskaft från Kongemosekultur. Ale Nr. 3/1998. (12 sidor).

1999. Andersson, M. & Knarrström, B. Senpaleolitikum i Skåne - en studie av materiell kultur och ekonomi hos Sveriges första fångstfolk. Riksantikvarieämbetets förlag, skrifter nr 26. Lund.

1999. Karsten, P. & Knarrström, B. Tågerup. Tvåtusen år av mesolitisk bosättning i sydvästra Skåne. I Burenhult, G. (red). Arkeologi i Norden. (4 sidor)

2000. Karsten, P. & Knarrström, B. En senmesolitisk huslämning i Lilla Tvären. Ale Nr. 2/2000. (6 sidor)

2001. Karsten, P. & Knarrström, B. Tågerup – Fifteen Hundred Years of Mesolithic Occupation in Western Scania, Sweden: A preliminary View. European Journal of Archaeology Vol. 4(2). (9 sidor)

2001. Karsten, P. & Knarrström, B. (red). Tågerup specialstudier. Skånska spår – arkeologi längs Västkustbanan. National Heritage Board, Sweden. (325 sidor)

2002. Karsten, P. & Knarrström, B. Jägarsamhällets brytningstid. Forskning & Framsteg Nr 1/2002. (4 sidor)

2002. Knarrström, B. & Olsson, M. I skuggan av Tågerup – en fångststation från jägarstenålder. Ale Nr. 2/2002. (7 sidor)

2003. Karsten, P. & Knarrström, B. The Tågerup Excavations. Skånska spår – arkeologi längs Västkustbanan. National Heritage Board, Sweden. (254 sidor)

2004. Englund, T. & Knarrström, B. Slagfältsarkeologi i strykklass. Populär Arkeologi 4/04.

2004. Knarrström, B. m. fl. Spåren i landskapet. Den skånska skogens kulturarv. Riksantikvarieämbetet samt Örkelljungas Hembygdsförenings skriftserie nr. 39. Lund.

2007. Balic, I. & Knarrström, B. Ben – om föremål och hantverk. I: Andersson, M. (red). Kustslättens mötesplatser. Riksantikvarieämbetets förlag. Stockholm.

2008. Knarrström, B. & Larsson, S. Hans Majestäts Friskyttar av Danmark. Riksantikvarieämbetets förlag. Stockholm.

2012. Ahlkvist, L. & Knarrström, B. Medaljer för mod och tapperhet. Militär Historia nr 10/2012. Malmö.

2016. Larsson, S., Knarrsström, B., Stibéus, M., Jansen, J. & stark, K. Slagfält Kalmar - en glimt av belägringen 1611. Länsstyrelsen Kalmar län m. fl. 

2017. Mandzy, A., Knarrström, B. & Nilsson, P. Poltava - Karls XII:s karoliner och stormaktens undergång. Svenskt militärhistoriskt bibliotek. Stockholm. 

2019. Knarrström, B. & Nilsson, P. 2019. Slaget vid Lund 1676. Skånksa krigets blodigaste slag. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Stockholm. 
Övrigt i urval1985-1987

Diverse anställningar, bland annat på hotell och fastighetsbolag. Utbildad skyddsvakt med tjänstgöring dels vid militära objekt, dels vid bevakning av civila särskilda objekt/personer.

1992-2008

Anställning som projektledare/specialist/författare på Riksantikvarieämbetet. Har i omgångar varit tjänstledig för andra verksamheter.

2001-2002

Konsultuppdrag samt projektanställning på Landskrona Museum. Planering samt uppförande av utställningar varav en om motståndsrörelser under andra världskriget.

2005-2006

Periodvis anställd som lektor vid Lunds Universitet som lärare och handledare.

2006

Konsultuppdrag för SVT Göteborg vid produktionen av serien “Svenska slag”.

2003-

Föreläsningar (5-20 tillfällen/år) på bibliotek, museer samt vid förenings- och företagssammankomster.

2006-

Verksam som frilansande författare av krigshistoriska böcker och artiklar.

2008-

Verksam som översättare (engelska och skandinaviska språk till svenska) av krigshistorisk litteratur.

2013.

Konsultuppdrag för Landskrona Museum. Utställning om Skånska kriget.

2013.

Konsultuppdrag för Landskrona Stad. Planeringsarbete för Landskrona 600 år, Militärstaden.

2015 - 

Konsultuppdrag Länsstyrelsen Kalmar & Kalmars stad. Projekt "Slagfält Kalmar".
 

Tid för eftertanke vid besöket i Verdun...

Från inspelningarna på försommaren 2013 av Slaget vid Stäket (1719). Armourer och pyrotekniker. Foto: Christian Arnet, Svea Television.

Brittisk artilleripjäs på Gibraltar. Studiebesök 2013.

Medverkan i dokumentär om snapphanekrigen. Inspelning 2006.

Tillsammans med Per Dahlberg under inspelning av TV-serien "Svenska Slag". Inspelning 2007.

Medverkan i SVT:s dokumentär om slaget vid Lutzen. Inspelning 2015.