Slitspårsanalyser

Inom företaget finns 20 års erfarenhet av litiska analyser. För slitspårsanalyser används ett Custom-byggt Nikon metallografmikroskop med upp till 200x förstoring. Detta är utrustat med ett digitalt kamerasystem och mjukvara som både ger fördjupade analysmöjligheter samt skarpa detaljfoton.

 

 

Bilderna ovan visar flintor med mikroskopiska spår i 100x-200x förstoring.

Teknologiska analyser

Fördjupade teknologiska studier berättar ofta andra historier än traditionell typologi som mer eller mindre förutsätter unilinjära utvecklingskurvor. Tillsammans med råmaterialanalys, utgör studier av teknologi och funktion (slitspår) kraftfulla verktyg för förståelsen av litiskt material.

Illustrationer

Tekniska ritningar innebär inte ett fotografiskt avbildande av stenföremålen. Istället kan det vara nödvändigt att accentuera slagvågor eller andra attribut som kan vara svåra att uppfatta i ett traditionellt fyndfotografi. Valet mellan foto eller avritning beror helt på vad man vill förmedla med avbildningen. Tekniska ritningar av flinta och kvarts ingår som en integrerad del i analyserna, men kan även göras som fristående illustrationsuppdrag.

Illustrationsexempel; senpaleolitisk spets, kvartskärna och skaftad tryckstock (klicka på bilderna för att få full storlek).

Metalldetektering och slagfältsarkeologi

Jag har hittills arbetat på ett 20-tal slagfält i Sverige och utomlands. Det rör sig om bataljplatser från tidig medeltid fram till andra världskriget. Inom ramen för Riksantikvarieämbetets slagfältsteam utvecklades metoder och tekniker för slagfältsundersökningar och ett förbättrat användande av metallsökare. En del av denna kunskap har sedermera med mycket gott resultat även inkorporerats i traditionella boplatsundersökningar.

Tysk tv rapporterar från slagfältsundersökningarna i Lützen. I mitten ses ett bronslejon som hittades inte långt från den plats där Gustav II Adolf tros ha stupat. Till höger i samspråk med projektledaren Dr. Glenn Foard vid undersökningar av 1066 års slagfält i Hastings.  

Slitspårsanalyser med hjälp av högsförstorande (HPA) mikroskop genererar kunskap som annars kan vara svårt att få fram vid traditionella materialstudier.

Vision

Analysresultaten skall förbättra beställarens möjlighet att kunna tolka material ur kulturhistorisk synvinkel.

Fältarbete

Inom företaget finns fördjupade kunskaper om äldre stenålder, överlagrade boplatser och lämningar med komplexa litiska material. Det är sällan problem att med kort varsel ansluta till en utgrävning.