Bo William Knarrström

Arkeologi

Jag arbetar med högkvalitativa litiska analyser. I denna verksamhet ingår bland annat slitspårsanalyser, teknologidiagnostik och dokumentation.

Inom företaget finns också många års erfarenhet av metalldetektering av boplatsmiljöer och slagfält.

Miltärhistoria

Jag har publicerat ett flertal böcker och artiklar rörande militär historia. Verksamheten innefattar även översättningar och faktagranskning av utländsk militärhistorisk litteratur, samt uppdrag för film, utställningar och militärhistoriska event.  

Kontakt

tfn: 0722-133950

 

e-post: knarris123@gmail.com